Instagram

Mardu õppetunnid Seikust vol2 - mentorite tähelepanekud ja tarkused

Eelmisesse postitusse SEIKUs käigu kohta said kirja üldised seigad ja pidepunktid. Üheks oluliseks nüansiks Seiku programmis olid mentorkohtumisted. Kokku käis mentoriks 25 erinevalt elualalt pärinevat nägu. Laias laastus käisime nendega läbi teemad nagu ärimudeli testimine, lugude jutustamine, meediasuhtlus, eesmärkide planeerimine ja saavutamine, eksport jne. Igalt üles astunud mentorilt saime meie kõrvade vahele nii mõnegi meeldejääva mõtte. Tagasi vaadates tundub patt neid jagamata jätta – ehk on abiks teistelegi. 
Loe lisaks

Mardu õppetunnid sotsiaalse ettevõtluse inkubaatorist. Vol1

Foto: Martin Sookael
Augusti viimastel päevadel lõpetas sotsiaalse ettevõtluse inkubaatori SEIKU esimene lend. Mardu stuudio meeskond Anu isikus läbis oktoobrist detsembrini kestnud eelinkubatsiooni ja sellele järgnenud põhiinkubatsiooni veebruarist augustini. Vaatame enda kui teiste tarvis sellele ajale tagasi ja jagame tekkinud tähelepanekuid paaris järgnevas postituses.

Algatuseks olgu aga ära öeldud, et ükski inkubatsioon või tugisüsteem ei ole imerohi või võluvits, eelkõige sõltub ikka endast, kui palju kasu sealt saab. Aga enesekindluse ja selgemate sihtide nimel julgeme me inkubatsiooni kõigile soovitada.


Suured tänud SEIKU meeskonnale eesotsas Kadi Ingrid Lillese ja Aune Lillemetsaga, kõikidele mentoritele ja kaasinkubantidele!
Loe lisaks